Z dějin kléru Prachaticka

Vyberte některého z kněží. V závorce je uvedeno číslo, ve kterém bylo o knězi psáno.

P. František Xaverius Pubal           (leden 2012)