Vítejte na stránkách časopisu Sv. Jan Prachatický.
 
Tento časopis je měsíčníkem vikariátu Prachatice římskokatolické církve. Časopis je možné získat v kostelích prachatického vikariátu vždy první neděli v měsíci za cenu 25 Kč. Každé číslo časopisu obsahuje 40 stran zajímavého čtení, týkajícího se života církve v prachatickém vikariátu a mnoha dalších zajímavých článků.
 
 
Časopis sv. Jan Prachatický je pojmenovaný podle nejvýznamnějšího rodáka z Prachatic sv. Jana Nepomuka Neumanna. Více informací o Janu Prachatickém naleznete na webových stránkách prachatické farnosti.
 
 
Na těchto stránkách naleznete:
  • Kompletní čísla časopisu v PDF formátu
  • Stránky jednotlivých rubrik časopisu - články či fotografie, které se do časopisu nevešly
  • další informace týkající se časopisu

První neděli v únoru vyšlo nové číslo našeho vikariátního časopisu. Vytištěná čísla jsou k dispozici při návštěvě kostelů prachatického vikariátu či na prachatické faře. Všechna dosud vydaná minulá čísla také naleznete v našem internetovém archivu: